Vi söker god man som kan dari eller persiska

Vi har just nu ett ledigt uppdrag där vi söker en god man som kan dari eller persiska.

Uppdraget innebär att du ska sörja för personen samt bevaka huvudmannens rätt.

Har du den språkkunskap som krävs och kan tänka dig ett nytt uppdrag? Kontakta oss!