Lediga jobb

Här får du tillsammans med dina 3 800 kollegor inom 300 olika yrken jobba med det att få en hel kommun att fungera. Här påverkar du nutid och framtid, samtidigt som du gör skillnad i människors vardag.

Välkommen att växa och utvecklas med oss! Hudiksvalls kommun, den största arbetsgivaren i kommunen.

När du är intresserad av en ledig tjänst hos oss så skickar du in ansökan via rekryteringssystemet Varbi. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och för att möjliggöra god kommunikation med våra sökande är det viktigt att du skickar in ansökan digitalt via Varbi, inte via e-post eller i pappersformat.

När du söker en tjänst hos Hudiksvalls kommun registreras dina lämnade uppgifter i rekryteringssystemet Varbi. Uppgifterna sparas i två år efter avslutad rekrytering och raderas därefter automatiskt. Den anställda kandidatens ansökningshandlingar bevaras i personakten på personalenheten. Vid en del rekryteringar tar Hudiksvalls kommun hjälp av en extern rekryteringsfirma som då blir personuppgiftsbiträde till kommunen. Beroende på vilken rekryteringsprocess du befinner dig i kan dina uppgifter även sparas i systemen nedan.

  • Refensa är en digital referenstagningstjänst. Uppgifter som behandlas är för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och lämnade omdömen. Informationen raderas efter två år.
  • Assessio är ett system för att hantera arbetspsykologiska tester vid chefs- och specialistrekrytering. Där behandlas för- och efternamn, personnummer, kontaktuppgifter samt testresultat. Informationen raderas efter två år.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen blir allmän handling som kan komma att lämnas ut till den som begär det. Uppgifter som omfattas av sekretess kommer dock inte att lämnas ut.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Jobba hos oss

Tjänster Publicerad Ansök senast
Intresseanmälningar