Studera till lärare och arbeta med lön samtidigt

Hudiksvalls kommun samarbetar med Högskolan i Gävle och Mittuniversitet för att ge studenter en möjlighet att ta lärarexamen samtidigt som den arbetar, så kallad arbetsintegrerad lärarutbildning, AIL.

Arbetsintegrerat lärande ger dig möjlighet att växa in i rollen som lärare och kunna applicera utbildningen direkt i praktiken i skolan – under hela studietiden.

  • Utbildningen går på 75 % studietakt och innefattar 240 högskolepoäng och sträcker sig över 10 terminer.
  • Under studietiden har du parallellt en läraranställning på 50 % under ledning av erfarna lärare.
  • Ditt lärarkontrakt förnyas en gång per år, under förutsättning att intresset är ömsesidigt.

Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Antal platser

Tidigast vårterminen 2022 öppnar ansökan och rekrytering till eventuella platser påbörjas.

Vilka är antagningskraven?

En förutsättning för anställning är att du måste söka och bli antagen till utbildningen.

Lön

Lönen är 18 000 kronor i månaden. Studenten kan också söka studiestöd från CSN.

Urval för läraranställningen

Urval och intervjuer hålls löpande när det finns platser tillgängliga.

Hur ansöker jag?

Tänk på att du ska ansöka både till högskolan och till vår lärartjänst.

Övrigt

Som sökande till lärartjänsten är du automatisk sökande till de andra deltagande kommunernas tjänster inom respektive ansökningsområde och du behöver därför inte söka anställning hos fler än den kommun som du helst önskar anställning hos.

Var vänder jag mig om jag har frågor?

För frågor som rör anställningen i Hudiksvalls kommun:
Kontakta VFU-samordnare. Kontaktuppgifter finns under kontakt här på sidan.

För frågor som rör utbildningen

Kontakta Högskolan i Gävle eller Mittuniversitet