Yrken där vi har störst behov

Kommuningång

Mer än en miljon människor arbetar i välfärden i Sverige. Ungefär en tredjedel av dessa går i pension inom de närmsta tio åren. Samtidigt ökar andelen äldre och barn i befolkningen vilket gör att behovet av skola, vård och omsorg växer. Här har vi listat några av de jobb där behovet är som störst och vad vårt erbjudande är till dig som medarbetare inom dessa yrken.

Med målet att vår kommun ska expandera i kombination med att behovet av våra tjänster ökar behöver vi anställa fler medarbetare. Här har vi listat några av de jobb där behovet är som störst: