Jobba som sjuksköterska

När någon inte mår bra avgör du vad som behöver göras härnäst. När någon har ont, då hjälper du till att lindra smärtan. Du ligger steget före när hälsan sviktar. Och när livet stilla börjar nå sitt slut, då finns du där. Till sista stund. Du är en del i teamet för att uppnå helheten. Du har ett av Sveriges viktigaste jobb.

Att arbeta som sjuksköterska i Hudiksvalls kommun innebär att du kommer att möta människor med behov av vård i hemmet, på något av kommunens 12 vård- och omsorgsboenden eller inom funktionsnedsättning/socialpsykiatri. Vi skapar förutsättningar till att få vara i sin egen kända miljö även om man har behov av medicinsk vård. Det handlar om allt från ett tillfälligt behov av medicinsk vård och stöd under en tid till en mer avancerad vård eller ett stadigvarande behov av vård. Kommunens vård och omsorg är bemannad med tillgång till sjuksköterska dygnet runt.

Vid vård i livets slut finns sjuksköterskan där som ett stöd till patient och närstående. I samarbete med omvårdnadspersonal och ofta även närstående ges symtomlindring och omvårdnad för en så god värdig vård som möjligt den sista tiden oavsett var patienten väljer att vårdas.

Vad slår ditt hjärta ett extra slag för?

Brinner du för hemsjukvård, vård- och omsorgsboende, funktionsnedsättning, nattarbete eller trivs du bäst med att ha varierande placeringar?

Vill du vara med och utveckla den kommunala vården där vi ser ett utökat behov av kunskap om en allt mer avancerad vård i patientens egen miljö?

Din kompetens behövs och är uppskattad. Här får du ta eget ansvar och jobba med avancerade och varierande hälso- och sjukvårdsinsatser.

Som sjuksköterska gör du skillnad!

Som du säkert vet är ingen dag den andra lik som sjuksköterska, men dina främsta arbetsuppgifter är att:

  • göra bedömningar
  • besluta och sätta mål
  • dokumentera
  • planera, utföra/delegera och leda hälso- och sjukvårdsinsatser
  • följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser
  • handleda, informera och utbilda andra medarbetare.

Hos oss är ditt jobb självständigt samtidigt som du samverkar med andra yrkeskategorier, de boende och deras närstående och andra aktörer som exempelvis Region Gävleborg.

Förmåner

Som medarbetare hos oss kan du ta del av ett flertal förmåner.

Se vilka förmåner vi erbjuder

Du bidrar till att människor trivs bättre här

Att vara sjuksköterska är ett av de viktigaste jobben man kan ha. Som sjuksköterska i Hudiksvalls kommun är du med och bidrar till att vi ska bli en av Sveriges bästa kommuner att leva och verka i. Det är ett uppdrag som ställer stora krav på oss och dig som medarbetare – samtidigt som det också ger oss goda förutsättningar att tillsammans få utvecklas på alla plan. Du ger våra kommuninvånare ökad livskvalité, oavsett om de befinner sig mitt i livet eller på väg mot livets slut.

Se våra lediga jobb och ansök