Kommunens organisation

Hudiksvalls kommuns organisationsschema.

Kommunen angår alla! Kommunen är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Hudiksvalls kommun består av flera förvaltningar och bolag. Till varje förvaltning är en nämnd kopplad. Förvaltningarna består av tjänstemän och nämnderna av folkvalda politiker. Varje bolag har en styrelse som också de består av politiker.

I Hudiksvall är det Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet som styr. Övriga partier i kommunfullmäktige är Vänsterpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. 

Hudiksvalls kommun har 3 600 anställda.