Förvaltningar

Kommunens verksamhet styrs av olika nämnder. Nämnderna har förvaltningar som sköter verksamheterna.

Förvaltningar består av en förvaltningsledning, verksamheter och enheter vilket också är kommunens chefsnivåer.

Norrhälsinge räddningstjänst, Plan- och bygglov och Norrhälsinge miljökontor är samlade i en förvalting.

Norrhälsinge räddningstjänstPlan- och byggNorrhälsinge miljökontor

Resultatenhet

Enhet som är nollbudgeterad kallas resultatenhet och exempel på en skillnad mot intraprenader är att resultatenheten inte tar med sig över- eller underskott till nästkommande år.