Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen

Vi släcker bränder. Vi mäter buller, fukt och radon. Vi jobbar för att minimera risker för människors hälsa och miljö genom kontroller av livsmedel, avlopp, kemikalier, alkoholservering, dricksvatten, hissar och ventilationer. Vi planerar kommunens framtid genom översiktsplaner och detaljplaner.

Ska du bygga nytt, bygga om eller bygga till hemma ser vi över ditt bygglov. Vi arbetar med strandskydd, för tobak- och rökfria miljöer och kan vara ett stöd i frågor som handlar om din och andras säkerhet. Vi bidrar till en säkrare och tryggare kommun för de som lever, verkar och bor här. Vi är bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.