Norrhälsinge miljökontor

Tre barn sitter och äter glass utanför en gammal byggnad nere vid Möljen.

Miljökontoret jobbar för att minimera risker för människors hälsa och miljön. Det betyder att vi jobbar exempelvis med avlopp, avfall, kemikalier, dricksvatten och livsmedel. Vi jobbar också med ventilation, fukt, buller och radon. 

Vi kan ge dig som kommuninvånare råd och information. Du kan också kontakta oss om du upplever problem i din omgivning. Vi gör då en opartisk bedömning utifrån den lagstiftning som finns.

Vi företräder en myndighet - Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Vår roll är att tolka lagstiftningarna för bästa miljö-och hälsonytta respektive bra livsmedelssäkerhet.