Kommunledningsförvaltningen

Förvaltningen bistår kommunstyrelsen i deras uppdrag:

 • bereda och verkställa i förhållande till kommunfullmäktige
 • styrning och ledning
 • samordning av förvaltningarna och bolagen
 • uppföljning - "uppsikt" även över kommunala bolagen
 • ansvar för den ekonomiska förvaltningen
 • övergripande ansvar för den fysiska planeringen
 • omvärldsorientering
 • representera kommunen.

Kommunledningsförvaltningen är också koncernledning

Det innebär:

 • arbetsledning av förvaltningscheferna
 • samordning mellan förvaltningarna
 • övergripande policy.

Andra uppdrag

 • Strategisk utveckling och tillväxtfrågor
 • Kommunikation.