Kommunledningsförvaltningen

En kommun ansvarar för många viktiga funktioner i vårt samhälle - allt från utbildning och social omsorg till teknisk service och räddningstjänst. Vi på kommunledningsförvaltningen ser till att alla kommunens funktioner samordnas, utvecklas och följs upp utifrån övergripande politiska beslut.

Dessutom är vi med och utvecklar nya bostadsområden, nya stadsdelar och vår landsbygd. Vi arbetar för ett mer hållbart Hudiksvall, som bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. När du har en fråga, fundering eller synpunkt om Hudiksvalls kommun finns vårt Servicecenter där för att lotsa dig rätt. Vi är kommunledningsförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.

Förvaltningen bistår kommunstyrelsen i deras uppdrag:

 • bereda och verkställa i förhållande till kommunfullmäktige
 • styrning och ledning
 • samordning av förvaltningarna och bolagen
 • uppföljning - "uppsikt" även över kommunala bolagen
 • ansvar för den ekonomiska förvaltningen
 • övergripande ansvar för den fysiska planeringen
 • omvärldsorientering
 • representera kommunen.

Kommunledningsförvaltningen är också koncernledning

Det innebär:

 • arbetsledning av förvaltningscheferna
 • samordning mellan förvaltningarna
 • övergripande policy.

Andra uppdrag

 • Strategisk utveckling och tillväxtfrågor
 • Kommunikation.