Överförmyndarverksamheten

Överförmyndarverksamheten ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter. Alla gode män och förvaltare är till exempel skyldiga att varje år lämna in en redovisning som ska granskas och godkänns av överförmyndarverksamheten.

Överförmyndarverksamheten utreder behov av god man eller förvaltare.

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Ett förvaltarfrihetsbevis kan krävas av vissa myndigheter eller arbetsgivare, till exempel om du ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, ska bli fastighetsmäklare, advokat eller ansvarig utgivare av en periodisk skrift. Du ansöker om förvaltarfrihetsbevis via vår e-tjänst.

När vi har behandlat din ansökan skickar vi intyget till aktuell folkbokföringsadress. Om du ansöker för en annans persons räkning så är det bra om du informerar den personen om att du gör ansökan och att förvaltarfrihetsbeviset kommer att skickas till dennes folkbokföringsadress.

Överförmyndarenheten i Hudiksvalls kommun kan endast utfärda förvaltarfrihetsbevis till den som är folkbokförd i Hudiksvalls kommun. Är du folkbokförd i annan kommun ska du vända dig till överförmyndaren i den kommunen.