Social- och omsorgsförvaltningen

Närbild på två personer som sitter vid ett bord och håller varandra i händerna. På bordet ligger en grön duk och det står en vas med blommor på bordet.

Social- och omsorgsförvaltningens uppdrag är att erbjuda professionellt och individuellt anpassat stöd och därigenom ge våra invånare förutsättningar för ett gott och värdigt liv. De värdeord som vi vill ska prägla vårt arbete är Inkluderande, Pålitliga, Framåtanda och utveckling. 

Förvaltning med brett arbetsområde

Förvaltningens huvudområde är socialtjänst och omfattar samtliga verksamhetsområden inom socialtjänsten. Det innebär att vi har Individ- och familjeomsorgen, där bl.a. försörjningsstöd, insatser till skydd för barn och ungdomar som far illa, familjerätt, familjerådgivning och missbruksvård ingår.

Även verksamheterna som ger omsorg till äldre och till personer med funktionsnedsättningar omfattas, de främsta insatserna där är hemtjänst, särskilda boenden, hälso- och sjukvård, personlig assistans, boendestöd och färdtjänst.

Ytterligare ingår arbete- och integrationsverksamheter, där ingår bl.a. boenden för ensamkommande barn, flyktingmottagande och sysselsättning för vuxna. Verksamheten som riktar sig till daglig verksamhet och sysselsättning ger stöd till vuxna som av olika skäl inte kan verka på den ordinarie arbetsmarknaden. Även feriearbete för skolungdomar och stöd till anhöriga ingår i förvaltningens uppdrag.

Inom förvaltningen handläggs dessutom dödsboanmälningar och adoptioner.

Volontärverksamhet med kommunalt ansvar

En annan verksamhet är den förebyggande verksamheten. Där erbjuds mötesplatser, visningar på museet, läsombud, anhörigombud, samtalsgrupper, språkvän, aktiviteter av olika slag alltifrån ”Afternoon tea” och språk caféer till att lära sig mer om IT och datorer m.m. Stor del av den förebyggande verksamheten bygger på volontärverksamhet med ett kommunalt ansvar. Vi samarbetar bl.a. med föreningar, Hälsinglands museum, biblioteket och Bromangymnasiet och riktar oss till hela kommunen.