Värdighetsgarantier inom hemtjänst

En tjej ur personal kammar håret på en äldre man som sitter på sängen.

Syftet med garantierna är att du som kund ska veta vad du kan förvänta dig av oss. Genom värdighetsgarantierna vill vi stärka ditt inflytande och din delaktighet i den omsorg vi ger dig.

Inflytande och delaktighet

Vi garanterar att:

 • din hjälp utformas utifrån dina individuella behov och i nära dialog med dig i en genomförandeplan. Om du så vill kan närstående vara delaktiga.
 • din genomförandeplan påbörjas inom två veckor från det att din hemtjänst påbörjas.
 • genomförandeplanen följs upp vid behov dock senast inom 6 månader.

Kontaktmannaskap

Vi lovar att:

 • du får en kontaktman inom två veckor. Du har rätt att byta kontaktman.
 • kontaktmannen eller dennes ersättare är med i planeringen av din vård och omsorg.

Trygghet

Vi garanterar att:

 • utifrån dina beviljade insatser ger vi dig god omsorg i livets alla skeenden.
 • all vår personal bär tjänstekort så de kan identifiera sig när de kommer till dig.
 • vi strävar efter att du får besök av samma personal så långt som det är möjligt.
 • du efter en sjukhusvistelse ska kunna komma hem tryggt med stöd av kommunens hemtjänst eller Trygg hemgångsteamet.

Ett aktivt och socialt liv

Vi garanterar att

 • visa intresse för ditt sociala sammanhang och dina intressen.
 • du erbjuds upp till en timmes social samvaro varje vecka tillsammans med någon i personalen utifrån den genomförandeplan som upprättats. Tiden ska så långt som möjligt fyllas med det innehåll du önskar, till exempel utevistelse, en pratstund, fika eller spela ett spel. Detta gäller dig som beviljats hjälp i hemmet i form av omvårdnad och service minst två gånger per dag. Om du har behov av ytterligare tid för social samvaro kan du ansöka om det hos biståndshandläggare.
 • du uppmuntras att delta i de aktiviteter som finns på våra träffpunkter där du har möjlighet att knyta nya sociala kontakter.

Om vi inte håller vad vi lovar

Det är viktigt för oss att få veta om någon av värdighetsgarantierna inte uppfylls. Vi är därför angelägna om att du kontaktar oss.

Fyll i formuläret synpunkter och klagomål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Eller använd blanketten ”Vi vill veta vad du tycker”. Lämna blanketten till personalen eller skicka in den till Hudiksvalls kommun. Portot är betalt.
 • Du kan också ge dina synpunkter till enhetschef, din kontaktman eller någon annan i personalen.

Vi kommer att kontakta dig inom fem vardagar efter det att vi fått kännedom om att en garanti inte har uppfyllts.