Kvalitetsarbete inom social- och omsorgsförvaltningen

Inom social- och omsorgsförvaltningen arbetar vi målmedvetet med att utveckla kvaliteten i de tjänster och den service som vi erbjuder. Ledstjärnor i detta arbete är vår värdegrund inkluderande, pålitliga samt framåtanda och utveckling. Vi vill ge våra invånare förutsättningar till ett gott och värdigt liv genom att erbjuda professionellt och individuellt anpassat stöd.

Syftet med vårt kvalitetsarbete är att förbättra för dem vi är till för. Vårt kvalitetsarbete består bland annat av årliga brukarundersökningar, undersökningar i jämförelse med andra kommuner och oss själva över tid.

Som stöd för vårt kvalitetsarbete genomför vi:

  • Brukar/klientenkäter
  • Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
  • Socialstyrelsens Öppna jämförelser

Utöver de undersökningar som kommunen deltar i eller själv genomför, utförs både regelbunden och riktad tillsyn i verksamheterna av nationella myndigheter. Tillsynsrapporterna tillsammans med synpunkts- och avvikelsehanteringen är ytterligare ett underlag för att förbättra och utveckla verksamheterna.

Kvalitet inom äldreomsorgenKvalitet inom verksamheten för funktionsnedsattaKvalitet inom individ- och familjeomsorgen och flyktingverksamhetenFörvaltningsövergripande resultat

Vårt kvalitetsarbete sammanfattas årligen i en Kvalitetsberättelse. Den hittar du här nedan