Förvaltningsövergripande resultat

Socialstyrelsen genomför årligen en enkät som riktar sig till våra verksamheter och berör områdena:

  • Ekonomiskt bistånd
  • Missbruks- och beroendevård
  • Social barn- och ungdomsvården
  • Socialtjänstens krisberedskap
  • Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
  • Äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård
  • Våld i nära relationer

Resultatet analyseras i samarbete med FoU Region Gävleborg och övriga kommuner i länet. Efter analysen tas gemensamma områden fram, där det finns ett utvecklingsbehov

Socialstyrelsen - öppna jämförelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.