Kvalitet inom äldreomsorgen

Alla som är över 65 år och som har insatser inom äldreomsorgen får årligen möjlighet att säga vad det tycker i Socialstyrelsens brukarenkät ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. Resultaten finns redovisade nedan.

Resultat äldreboende

Socialstyrelsens enkätundersökning "Vad tycker de

äldre om äldreomsorgen". Äldreboende, andel %, nöjda


2018


2019


2020

Riket 2020

Känner sig trygg på sitt äldreboende

91

88

88

87

Får bra bemötande från personalen

96

95

92

94

Känner förtroende för personalen

89

89

86

84

Besväras ofta av ensamhet

23

20

23

19

Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål

44

48

38

47

Tycker att maten som serveras smakar mycket eller ganska bra

76

76

77

74

Resultat hemtjänst

Socialstyrelsens enkätundersökning "Vad tycker de

äldre om äldreomsorgen". Hemtjänst, andel %, nöjda

 

2018

 

2019


2020

Riket
2020

Känner sig trygg hemma med hemtjänst

87

91

88

86

Får bra bemötande från personalen

97

99

98

97

Känner förtroende för personalen

93

95

93

89

Besväras ofta av ensamhet

14

13

16

13

Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål

67

65

69

64


Valfrihet inom hemtjänst (LOV)

Hudiksvalls kommun beslutade om att införa Lagen om valfrihet (LOV) 2011 och privata utförare har haft möjlighet att starta verksamhet från och med 1 september 2012.

Kommunen kontrollerar regelbundet och följer upp verksamheten. Syftet med uppföljningen är att se hur kommunens och den privata utförarens enheter lever upp till de kvalitetskrav som ställs i förfrågningsunderlaget. Uppföljningen ska bidra till verksamhetsutveckling och kvalitet för kunden. Resultatet av uppföljningen syftar också till att skapa förutsättningar för att kunderna ska kunna göra ett informerat val i valfrihetssystemet.

Jämförelsetjänst

Äldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga och kan användas för information om hemtjänstverksamheter och äldreboenden. Äldreguiden innehåller uppgifter från både undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? och Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Äldreguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.