Hjälp oss att bli bättre!/What do you think of Social Services?

Fyra personer står bredvid varandra. En av dem har handen till hälften nedstoppad i byxfickan Bilden visar dem från halsen och nedåt.

Vi vill veta vad du tycker om socialtjänsten. I oktober kommer vi att fråga dig som träffar oss vad du tycker. Du väljer själv om du vill svara. Ingen kan se vad just du har svarat.

Det är bra för oss om du vill svara på frågorna. Det hjälper oss att bli bättre. Exempel på fråga: Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av socialtjänsten?

Du kan använda dator, mobiltelefon eller I-pad när du svarar.

We want to know what you think about your contact with Social Services.

During October you will get the opportunity to respond to a questionnaire. You will be able to read the questions in different languages.

You decide whether you want to answer or not. Nobody can see your individual answers.

Your opinions are very important to us!

Brukarundersökning