Kostenheten

God, nyttig och vällagad mat är viktigt oavsett om du är liten eller stor. Kommunens kostenhet erbjuder näringsriktiga måltider till förskolor, skolor och äldreomsorg. Vi jobbar för att främja en god hälsa bland dem vi är till för och utgår från vår kostpolicy för förskola och skola samt äldreomsorg som följer livsmedelsverkets riktlinjer.

Vad kostar det?

För barn i förskolan och elever i grundskolan och gymnasieskolan är maten gratis. Maten på äldreboenden och om du har beviljad matdistribution i hemmet styrs av avgifter inom Social- och omsorgsförvaltningen för insatser enligt Socialtjänstlagen.

Hur mycket mat lagar vi varje dag?

  • 1750 portioner till 12 äldreboenden
  • 5000 portioner till 18 skolor
  • 2000 portioner till 26 förskolor

I kostenheten jobbar bland annat kockar, måltidspersonal och kostekonomer och vi serverar totalt 2 miljoner portioner varje år.

Läs mer om mat för äldreLäs mer om mat i skolor och förskolor

Våra kostpolicys