Intraprenad

Intraprenad är en självständig enhet med ökat ansvar och utökade befogenheter för verksamhet, ekonomi och personal inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen. Detta innebär att enheten fortfarande är kommunalt ägd och driven samt att personalen är anställd av kommunen.

Uppdraget till intraprenaden tecknas i en tydlig och flerårig överenskommelse med syfte att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbetssätt. Verksamheten ska drivas inom ramen för de lagar och centrala avtal som gäller för andra kommunala enheter inom samma verksamhetsområde.