Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunen styrs av förtroendevalda politiker. De är valda av av oss som bor i Hudiksvalls kommun och representera oss i kommunfullmäktige och andra politiska nämnder. I kommunen finns cirka 200 förtroendevalda.

De allra flesta tjänstgör som politiker på sin fritid. Men det finns några som är förtroendevalda på hel- eller deltid under en mandatperiod till exempel nämndsordförande, kommunalråd och oppositionsråd. Kommunstyrelsens ordförande är alltid också kommunalråd. Kommunal- och oppositionsråden har sina kontor i Guldsmeden, Hudiksvall.

Politikerna får betalt, arvode, för den tid de sitter i sammanträde och ersättning om de behöver vara borta från sitt jobb.

Kommunalråd

Mikael Löthstam (S)

mikael.lothstam@hudiksvall.se0650-191 12070-625 53 39

Tjänstegöringsgrad: 100% 

Adam Rydstedt (M) 

adam.rydstedt@hudiksvall.se0650-196 93072-455 07 66

Tjänstgöringsgrad: 50% 

Lina Johnsson (MP) 

lina.johnsson@hudiksvall.se0650-198 47072-455 07 67

Tjänstgöringsgrad: 50% 

Oppositionsråd

Caroline Schmidt Johnsson (C) 

caroline.johnsson@hudiksvall.se0650-191 34070-190 64 20

Tjänstgöringsgrad: 50%  

Peter Asp Vilén (SD)

peter.asp-vilen@hudiksvall.se0650-192 10072-552 71 22

Tjänstgöringsgrad: 40%

Ulrica Högbergh (V)

ulrica.hogbergh@hudiksvall.se0650-191 43

Tjänstgöringsgrad: 30%

Peter Åkerström (KD)

peter.akerstrom@hudiksvall.se0650-198 48072-455 07 74

Tjänstgöringsgrad: 30%