Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans och kan liknas vid riksdagen på nationell nivå. Kommunfullmäktige beslutar om mål, kvalitet och ekonomi. I budgeten bestäms hur stor del av kommunens pengar ska användas till olika verksamheter, till exempel skola, äldreomsorg och gator och vögar. Och sedan följer man upp hur det har gått.

Det är till kommunfullmäktige vi väljer 51 ledamöter vid valet var fjärde år. 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdatumKommunfullmäktiges arbetsordningKallelser och handlingarKommunfullmäktiges protokoll

Ledamöter och ersättare

Sven-Åke Thoresen (S), Ordförande

Sven-Åke Toresen (S), Ordförande

svenake.toresen@hudiksvall.se

Annika Huber
Christina Mattisson

Christina Mattisson (S)

christina.mattisson@hudiksvall.se

Elisabeth Swedman

Elisabeth Swedman (S)

elisabet.svedman@hudiksvall.se

Lena Hallqvist
Åsa Persson
Anna-Carin Keisu

Anna-Carin Keisu (S)

anna-carin.keisu@hudiksvall.se

Henrik Berglund Persson

Henrik Berglund Persson (S)

henrik.berglundpersson@hudiksvall.se

Mikael Löthstam

Mikael Löthstam (S)

mikael.lothstam@hudiksvall.se

Gerd Olsson
Jim Svensk Larm

Jim Svensk Larm (S)

jim.svensklarm@hudiksvall.se

Daniel Fors
Per Svensson
Barry Gustafsson

Barry Gustafsson (S)

barry.gustafsson@hudiksvall.se

Lotta Beiersdorf

Ersättare Socialdemokraterna

Najib Bege
Rolf Sundell
Majvor Westberg Jönsson

Majvor Westberg Jönsson (S)

majvor.westberg-jonsson@hudiksvall.se

Mikael Andersson
Ingvar Persson

Bild saknas

Emelie Grannas Gulliksson (S)

emelie.grannas-gulliksson@hudiksvall.se

Bild saknas

Susanne Östh (S)

susanne.ost@hudiksvall.se

Adam Rydstedt
Jonas Holm
Peter Weider
Emelie Gustafsson

Emelie Gustafsson (M)

emelie.gustafsson@hudiksvall.se

Peter Lagerqvist

Peter Lagerqvist (M)

peter.lagerqvist@hudiksvall.se

Anita Höglund

Anita Höglund (M)

anita.hoglund@hudiksvall.se

Håkan Rönström (M), 1:e vice ordförande

Håkan Rönström (M), 1:e vice ordförande

hakan.ronstrom@hudiksvall.se

Jan-Erik Skoglund

Jan-Erik Skoglund (M)

jan-erik.skoglund@hudiksvall.se

Kerstin Karlsson

Kerstin Karlsson (M)

kerstin.karlsson@hudiksvall.se

Ersättare Moderaterna

Christina Träff

Christina Träff (M)

kristina.traff@hudiksvall.se

Jan-Olof Ståhl

Jan-Olof Ståhl (M)

jan.stahl@hudiksvall.se

Sven Forsberg
Eva-Lena Bergqvist

Eva-Lena Bergqvist (M)

eva-lena.bergqvist@hudiksvall.se

Per Almberg

Lina Johnsson

Lina Johnsson (MP)

lina.johnsson@hudiksvall.se

Nanok Stagnell

Nanok Stagnell (MP)

nanok.stagnell@hudiksvall.se

Ersättare Miljöpartiet

Anna-Karin Svedberg

Anna-Karin Svedberg (MP)

annakarin.svedberg@hudiksvall.se

Ann-Britt Lindmark-Lagerwall

Ann-Britt Lindmark-Lagerwall (MP)

ann-britt.lindmark-lagerwall@hudiksvall.se

Caroline Schmidt Johnsson

Caroline Schmidt Johnsson (C)

caroline.johnsson@hudiksvall.se

Anton Stark
Erika Söderström

Erika Söderström (C)

erika.soderstrom@hudiksvall.se

Jan-Erik Jonsson

Jan-Erik Jonsson (C)

janerik.jonsson@hudiksvall.se

Margareta Stark

Bild saknas

Linda Östblom (C)

linda.ostblom@hudiksvall.se

Jesse Ljung (C), 2:e vice ordförande

Jesse Ljung (C), 2:e vice ordförande

jesse.ljung@hudiksvall.se

Ingrid Bryntse
Sven Bergström Trolin

Sven Bergström Trolin (C)

sven.bergstrom-trolin@hudiksvall.se

Veronika Eriksson

Veronika Eriksson (C)

veronika.eriksson@hudiksvall.se

Ersättare Centerpartiet

Bengt-Åke Nilsson

Bengt-Åke Nilsson (C)

bengt-ake.nilsson@hudiksvall.se

Stina Åström Jonsson

Stina Åström Jonsson (C)

stina.astrom-jonsson@hudiksvall.se

Mats Guldbrand

Bild saknas

Per Lindholm (C)

per.lindholm@hudiksvall.se

Bild saknas

Marie Olsson (C)

marie.olsson2@hudiksvall.se

Ulrica Högbergh

Ulrica Högbergh (V)

ulrica.hogbergh@hudiksvall.se

Charliene Kiffer Goude

Charliene Kiffer Goude (V)

charliene.kiffergoude@hudiksvall.se

Olle Jonsson
Veronika Holmsten

Veronika Holmsten (V)

veronika.holmsten@hudiksvall.se

Joel Nordkvist

Ersättare Vänsterpartiet

Delshad Saleh
Johan Wallinder
Alf Norberg

Peter Åkerström

Peter Åkerström (KD)

peter.akerstrom@hudiksvall.se

Lars Österberg

Lars Österberg (KD)

lars.osterberg@hudiksvall.se

Bild saknas

Catharina Holmsten (KD)

catharina.holmsten@hudiksvall.se

Ersättare Kristdemokraterna

Leif Berg

Saknar bild

Gunnar Canslätt (KD)

gunnar.kanslatt@hudiksvall.se

Peter Asp-Vilén

Peter Asp-Vilén (SD)

peter.asp-vilen@hudiksvall.se

Stefan Nordin

Stefan Nordin (SD)

stefan.nordin@hudiksvall.se

Therése Skog

Therése Skog (SD)

therese.skog@hudiksvall.se

Albin Yxell
Lasse Lilja
Ruben Andreén

Ruben Andreén (SD)

ruben.andreen@hudiksvall.se

Mats Olsson

Ersättare Sverigedemokraterna

Bild saknas

Leif Bergman (SD)

  • E-post saknas
Mats-Erik Jonsson

Mats-Erik Jonsson (SD)

mats-erik.jonsson@hudiksvall.se

Robert Bjarte

Robert Bjarte (SD)

robert.bjarte@hudiksvall.se

Alfred Burman

Alfred Landestål (SD)

alfred.landestal@hudiksvall.se