Allmänt utskott

Allmänna utskottets uppgift är att bereda ärenden inför kommunstyrelsen. Med andra ord innebär detta att man tar fram beslutsunderlag för en fråga som ska tas upp i kommunstyrelsen.

Allmänna utskottets reglemente (Finns längst bak i kommunstyrelsens reglemente)

Ledamöter och ersättare i Allmänna utskottet
Mandatperiod: 2019-2022

Ledamöter

  • Mikael Löthstam (S), ordf
  • Gerd Olsson (S)
  • Jonas Holm (M), v ordf
  • Jan-Erik Jonsson (C)
  • Ulrica Högbergh (V)

Ersättare

  • Henrik Berglund Persson (S)
  • Annika Huber (S)
  • Adam Rydstedt (M)
  • Caroline Schmidt (C)
  • Alf Norberg (V)