Allmänt utskott

Allmänna utskottets uppgift är att bereda ärenden inför kommunstyrelsen. Med andra ord innebär detta att man tar fram beslutsunderlag för en fråga som ska tas upp i kommunstyrelsen.

Allmänna utskottets reglemente (Finns längst bak i kommunstyrelsens reglemente)

Ledamöter och ersättare i Allmänna utskottet
Mandatperiod: 2023-2026

Ledamöter

  • Mikael Löthstam (S), ordförande
  • Gerd Olsson (S)
  • Adam Rydstedt (M), vice ordförande
  • Caroline Schmidt (C)
  • Ulrica Högbergh (V)

Ersättare

  • Henrik Berglund Persson (S)
  • Annika Hüber (S)
  • Jonas Holm (M)
  • Jan-Erik Jonsson (C)
  • Peter Åkerström (KD)