Plan- och utvecklingsutskott

plan- och utvecklingsutskottet ska bereda ärenden som rör plan- och etableringsfrågor, kommunikationer och bostadsförsörjning, 

Plan- och utvecklingsutskottets reglemente  (Finns längst bak i kommunstyrelsens reglemente)

Ledamöter och ersättare i Plan- och utvecklingsutskottet
Mandatperiod: 2023-2026

Ledamöter

  • Mikael Löthstam (S), ordförande
  • PeterLagerqvist (M)
  • Adam Rydstedt (M)
  • Jan-Erik Jonsson (C)
  • Lars Österberg (KD)

Ersättare

  • Henrik Berglund Persson (S)
  • Annika Hüber (S)
  • Jonas Holm (M)
  • Caroline Schmidt (C)
  • Ulrica Högbergh (V)