Planutskott

Planutskottet skall bereda ärenden som rör plan- och etableringsfrågor, kommunikationer och bostadsförsörjning, 

Planutskottets reglemente  (Finns längst bak i kommunstyrelsens reglemente)

Ledamöter och ersättare i Planutskottet
Mandatperiod: 2019-2022

Ledamöter

  • Mikael Löthstam (S), ordf
  • Annika Huber (S)
  • Jonas Holm (M), v ordf
  • Jan-Erik Jonsson (C)
  • Ulrica Högbergh (V)

Ersättare

  • Henrik Berglund Persson (S)
  • Gerd Olsson (S)
  • Adam Rydstedt (M)
  • Caroline Schmidt (C)
  • Alf Norberg (V)