Efter krisen

Krisledningsgruppens ordförande (kommundirektören eller ersättare) fattar beslut om att avveckla stabsläget och tar initiativ till utvärdering i anslutning till krisen och uppföljning av överenskomna åtgärder efter en tid.

Dokumentation:

  1. Alltid vid utvärdering: minnesanteckningar.
  2. Unik, mindre händelse: åtgärdsplan för att undvika att det händer igen.
  3. Större händelse som riskerar att återkomma: handlingsplan (kan också utarbetas utifrån risk- och sårbarhetsanalys).