Förvaltningarnas roll i kris

När kommunen går upp i beredskaps- eller stabsläge ska förvaltningarna bistå med de resurser som behövs. Vid behov etableras en egen krisorganisation för förvaltningen som står i löpande kontakt med kommunens krisledning.

Förvaltningarna har huvudansvaret för att den ordinarie verksamheten så långt som möjligt bedrivs som vanligt under krisen.

Vad är en kris?

Varje dag sker runt om i våra verksamheter händelser som avviker från det normala, men som inte enligt definitionen är att betrakta som en kris. Den här typen av händelse hanteras av förvaltningarna. Bedöms det kunna eskalera, till exempel genom stort medieintresse, eller om det finns behov av att samordna resurser utanför förvaltningen ska krisledningen informeras och vid behov aktiveras.

Vad är en kris?