Krisstöd

Kommunens krisstöd har som uppgift att stötta personer och grupper som på olika sätt drabbats av kris. Det fungerar som ett komplement till ordinarie verksamhet - behöver man akut hjälp eller mer stöd än vad krisstödet kan ge ska man vända sig direkt till exempelvis hälso- och sjukvården. Krisstödet kan med kort varsel kallas in i avvaktan på att ordinarie verksamhet har möjlighet att agera.

Det kan vara många som är drabbade i en kris och krisstödet är till för alla som behöver det. Det kan till exempel handla om att ordna mötesplatser där man kan samlas en stund och prata eller ge praktiskt stöd om det behövs.

Kommunens krisstöd agerar på uppdrag av och i nära samverkan med krisledningen och består av en samordnare som leder en operativ grupp med stödpersoner. Kommunens krisstöd samverkar i ett nätverk med bland annat Polisen, Region Gävleborg och Svenska kyrkan, där kommunen har ett samordningsansvar.