Vad är en kris?

Så här definierar vi en kris:

  • en händelse som drabbar många människor
  • en händelse som hotar grundläggande funktioner, som elförsörjning eller kommunikation
  • En händelse som allvarligt hotar demokrati, miljö, hälsa eller fred eller stora ekonomiska värden
  • en händelse som äventyrar eller hotar förtroendet för kommunen och de värden som kommunen står för.

Varje dag sker saker som avviker från det normala runt om i våra verksamheter. I de flesta fall kan dessa hanteras i den ordinarie verksamheten och definieras inte som en kris.

  • Bedöms det kunna eskalera, till exempel genom stort medieintresse, eller om samordning av resurser utanför den aktuella förvaltningen krävs, ska krisledningen informeras och vid behov aktiveras.

En grundläggande princip är att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. All verksamhet ska fortsätta som vanligt, så långt det är möjligt.

Geografiskt områdesansvar

Kommunen har ett ansvar för att olika aktörer samverkar kring planering och att exempelvis förtroendevalda och medarbetare får den övning och utbildning som behövs. När en kris inträffat ska kommunen hålla berörda myndigheter informerade om händelseutveckling och åtgärder.