Mandatfördelning 2023-2026

I Hudiksvall är det Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet som tillsammans har politisk majoritet. Övriga partier i kommunfullmäktige är Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
Förkortning

Parti

Antal

M

Moderaterna

9

S

Socialdemokraterna

15

C

Centerpartiet

10

V

Vänsterpartiet

5

MP

Miljöpartiet

2

KD

Kristdemokraterna

3

SD

Sverigedemokraterna

751 totalt