Nämnder

Det finns 11 politiskt tillsatta nämnder som har olika ansvarsområden. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige.

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd är gemensam med Nordanstigs kommun.

Under varje nämnd finns förvaltningar med anställda som bereder ärenden, verkställer beslut som politikerna har fattat och bedriver all övrig verksamhet som nämndens ansvarar för. 

Hudiksvalls kommuns nämnder är:

ByggnadsnämndenKommunstyrelsenKultur- och fritidsnämndenKrisledningsnämndenLärandenämndenNorrhälsinglands miljö- och räddningsnämndSocial- och omsorgsnämndenSvågadalsnämndenTekniska nämndenValnämndenÖverförmyndarnämnden