Byggnadsnämnden

Nämnden ansvarar bland annat för:

 • Plan- och byggärenden
 • Delta aktivt i den översiktliga fysiska planeringen
 • Tillsyn av att användningen av mark och vatten samt byggandet följer de mål och riktlinjer fullmäktige fastställt

 När sammanträder byggnadsnämnden?

Byggnadsnämndens sammanträdesdatumByggnadsnämndens reglementeByggnadsnämndens protokoll

Ledamöter och ersättare i Byggnadsnämnden
Mandatperiod: 2023-2026

Ledamöter

 • Peter Lagerqvist (M), ordförande
 • Jan-Olov Ståhl (M)
 • Jan-Erik Skoglund (M)
 • Daniel Fors (S), 1:e vice ordförande
 • Åsa Persson (S)
 • Johan Viklund (S)
 • Agneta Brendt (S)
 • Kent Kanon (S)
 • Jan-Erik Jonsson (C), 2:e vice ordförande
 • Markus Emretsson (C)
 • Veronika Eriksson (C)
 • Lars Berglund (V)
 • Leif Berg (KD)
 • Ruben Andréen (SD)
 • Alfred Landestål (SD)

Ersättare

 • Sven Forsberg (M)
 • Carl-Gustaf Weider (M)
 • Torsten Myrgren (M)
 • Elisabeth Swedman (S)
 • Rolf Sundell (S)
 • Majvor Westberg Jönsson (S)
 • Erik Jonsson (S)
 • Sara Nyman (S)
 • Mats Olsson (C)
 • Johan Ringmar (C)
 • Ingrid Bryntse (C)
 • Fredrik Kiffer Goude (V)
 • Chatarina Holmsten (KD)
 • Ann-Christine Wallin (SD)
 • Peeter Asp-Vilén (SD)