Byggnadsnämnden

Nämnden ansvarar bland annat för:

 • Plan- och byggärenden
 • Delta aktivt i den översiktliga fysiska planeringen
 • Tillsyn av att användningen av mark och vatten samt byggandet följer de mål och riktlinjer fullmäktige fastställt

 När sammanträder byggnadsnämnden?

Byggnadsnämndens sammanträdesdatumByggnadsnämndens reglementeByggnadsnämndens protokoll

Ledamöter och ersättare i Byggnadsnämnden
Mandatperiod: 2019-2022

Ledamöter

 • Peter Lagerqvist (M), ordförande
 • Kerstin Karlsson (M)
 • Jan-Olov Ståhl (M)
 • Daniel Fors (S), 1:e vice ordförande
 • Ingvar Persson (S)
 • Agneta Brendt (S)
 • Johan Viklund (S)
 • Elisabet Svedman (S)
 • Jan-Erik Jonsson (C), 2:e vice ordförande
 • Mats Olsson (C)
 • Jörgen Bengtson (C)
 • Erik Jensen (C)
 • Fredrik Kiffer Goude (V)
 • Lars Berglund (V)
 • Peter Asp-Vilén (SD)

Ersättare

 • Torsten Myrgren (M)
 • Jan-Erik Skoglund (M)
 • Kristina Träff (M)
 • Roger Dahl (S)
 • Gunnar Björn (S)
 • Börje Sundin (S)
 • Åsa Persson (S)
 • Ove Sigvardsson (MP)
 • Erika Söderström (C)
 • Marcus Emretsson (C)
 • Karolin Nylander (C)
 • Leif Berg (KD)
 • Annica Bajalan (V)
 • Gunnar Canslätt (KD)
 • Håkan Berglöf (SD)