Lärandenämnden

Nämnden ansvarar bland annat för:

 • Förskola
 • Grundskola
 • Anpassad grundskola
 • Gymnasieutbildning
 • Anpassad gymnasieskola
 • Högskoleutbildning
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Komvux som anpassad utbildning

Lärandenämndens sammanträdesdatumLärandenämndens reglementeLärandenämndens protokoll

Ledamöter och ersättare i lärandenämnden
Mandatperiod: 2023-2026

Ledamöter

 • Adam Rydstedt (M), ordförande    
 • Anita Höglund (M)
 • Robert Ekenberg (M)
 • Reneé Holmberg (S), 1:e vice ordförande
 • Björn Forsling (S)
 • Kerstin Rask (S)
 • Jossef Ibrahim (S)
 • Erika Olsson (S)
 • Anton Stark (C), 2:e vice ordförande
 • Karolin Nylander (C)
 • Jesse Ljung (C)
 • Vakant (V)
 • Peter Åkerström (KD)
 • Alfred Landestål (SD)
 • Mats Olsson (SD)

Ersättare

 • Agneta Palmqvist (M)
 • Carl-Gustaf Weider (M)
 • Barbro Ryttlinger (MP)
 • Leif Rogell (S)
 • Gunilla Asplund (S)
 • Mats Moberg (S)
 • Lotta Beiersdorf (S)
 • Anders Thunborg (S)
 • Jan-Erik Jonsson (C)
 • Vakant (C)
 • Fredrik Brink (C)
 • Olle Jonsson (V)
 • Sally Persson (KD)
 • Mattias Sylvén (SD)
 • Albin Yxell (SD)