Lärandenämnden

Nämnden ansvarar bland annat för:

 • Förskola
 • Särskola
 • Särvux
 • Grundskola
 • Gymnasieutbildning
 • Högskoleutbildning
 • Kommunal vuxenutbildning

Lärandenämndens sammanträdesdatumLärandenämndens reglementeLärandenämndens protokoll

Ledamöter och ersättare i lärandenämnden
Mandatperiod: 2019-2022

Ledamöter

 • Jonas Holm (M), ordförande    
 • Agneta Palmqvist (M)
 • Bibbi Segerbrand (M)
 • Jim Svensk Larm (S), 1:e vice ordförande
 • Björn Forsling (S)
 • Bitte Nilsson (S)
 • Kerstin Rask (S)
 • Lotta Beiersdorf (S)
 • Anton Stark (C), 2:e vice ordförande
 • Jessse Ljung (C)
 • Fredrik Brink (C)
 • Linda Östblom (C)
 • Siv Cavallin (V)
 • Lars Berglund (V)
 • Katja Samuelsson (SD)

Ersättare

 • Anita Höglund (M)
 • Robert Ekenberg (M)
 • Emelie Gustafsson (M)
 • Wilhelm Kallträsk (S)
 • Gunilla Asplund (S)
 • Mats Moberg (S)
 • Anna-Carin Keisu (S)
 • Leif Rogell (S)
 • Jan-Erik Jonsson (C)
 • Bengt-Åke Nilsson (C)
 • Frida Virén (C)
 • Anne-Charlott Palm (C)
 • Monika Stigås (KD)
 • Leonard Brunn (V)
 • Jari Ropponen (SD)