Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner har  en gemensam nämnd för samverkan inom miljö- och räddningstjänstverksamhet. Nämnden är Hudiksvalls kommuns naturvårdsorgan.

Nämnden ansvarar bland annat för:

 • Tillsyn enligt Strålskyddslagen
 • Samordning av kommunal beredskapsplanering

Miljö- och hälsoskyddRäddningstjänsten i Hudiksvall och NordanstigNorrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds sammanträdesdatumNorrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds reglementeNorrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds protokoll

Ledamöter och ersättare i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd - Mandatperiod: 2019-2022

Ledamöter i Hudiksvall

 • Per Svensson (S), ordförande
 • Sofia Brendt (S)
 • Kent Kanon (S)
 • Torsten Myrgren (M)
 • Jan-Erik Skoglund (M), 1:e vice ordförande
 • Erik Jensen (C), 2:e vice ordförande
 • Veronika Eriksson (C)
 • Ingrid Bryntse (C)
 • Laila Nyström (V)
 • Peter Asp-Wilén (SD)

Ersättare i Hudiksvall

 • Dick Forsberg (S)
 • Jorma Saarela (S)
 • Leif Rogell (S)
 • Sven Forsberg (M)
 • Emelie Gustafsson (M)
 • Margareta Stark (C)
 • Per Lindholm (C)
 • Kent Sjöberg (KD)
 • Hans Johansson (V)
 • Birgitta Johansson (SD)

Ledamöter i Nordanstig

 • Monica Olsson (S)
 • Kaj Engström (M)
 • Johan Åkerlund (C)

Ersättare i Nordanstig

 • Bengt-Ola Olsson (S)
 • Torbjörn Thunström (V)
 • Gunnar Löf (C)