Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner har  en gemensam nämnd för samverkan inom miljö- och räddningstjänstverksamhet. Nämnden är Hudiksvalls kommuns naturvårdsorgan.

Nämnden ansvarar bland annat för:

 • Tillsyn enligt Strålskyddslagen
 • Samordning av kommunal beredskapsplanering

Miljö- och hälsoskyddRäddningstjänsten i Hudiksvall och NordanstigNorrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds sammanträdesdatumNorrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds reglementeNorrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds protokoll

Ledamöter och ersättare i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd - Mandatperiod: 2023-2026

Ledamöter i Hudiksvall

 • Per Svensson (S), ordförande
 • Susanne Östh (S)
 • Dick Forsberg (S)
 • Jan-Erik Skoglund (M), 1:e vice ordförande
 • Sven Forsberg (M)
 • Bengt-Åke Nilsson (C), 2:e vice ordförande
 • Veronika Eriksson (C)
 • Laila Nyström (V)
 • Erik Gunnarsson (KD)
 • Leif Jonsson (SD)

Ersättare i Hudiksvall

 • Sofia Brendt (S)
 • Kent Kanon (S)
 • Lilian Holmgren (S)
 • Torsten Myrgren (M)
 • Andreas Larsson (M)
 • Susanne Montin (C)
 • Tibor Balatzi (C)
 • Sofia Groth (V)
 • Kent Sjöberg (KD)
 • Robert Bjarte (SD)

Ledamöter i Nordanstig

 • Monica Olsson (S)
 • Magnus Sjönbom (M)
 • Gunnar Löf (C)

Ersättare i Nordanstig

 • Tony Erixon (S)
 • Kaj Engström (M)
 • Berit Höök (V)