Social- och omsorgsnämnden

Nämnden ansvarar bland annat för

 • Anhörigstöd
 • Arbetsmarknadsinsatser
 • Färdtjänst
 • Individ- och familjeomsorg
 • Integrationsverksamhet
 • IPS-enheten (Individual Placement and Support)
 • Omsorg om personer med funktionsnedsättning
 • Pensionärsråd
 • Personlig ombud
 • Rådet för funktionshindersfrågor
 • Äldreomsorg

Social- och omsorgsnämndens sammanträdesdatumSocial- och omsorgsnämndens reglementeSocial- och omsorgsnämndens protokoll

Ledamöter och ersättare i social- och omsorgsnämnden
Mandatperiod: 2023-2026

Ledamöter

 • Henrik Berglund Persson (S), ordförande
 • Lena Hallqvist (S)
 • Rolf Sundell (S)
 • Susanne Norling (S)
 • Bengt-Erik Johansson (S)
 • Jonas Holm (M), 1:e vice ordförande
 • Christina Träff (M)
 • Anita Höglund (M)
 • Margareta Stark (C), 2:e vice ordförande
 • Greta Andersson (C)
 • Per Lindholm (C)
 • Alf Norberg (V)
 • Gunnar Canslätt (KD)
 • Therese Skog (SD)
 • Mattias Sylvén (SD)

Ersättare

 • Elisabeth Swedman (S)
 • Lillian Holmgren (S)
 • Christina Mattisson (S)
 • Mona Celander (S)
 • Ulla G Jonssson (MP)
 • Eva-Lena Bergqvist (M)
 • Birgitta Medin (M)
 • Louise Jonsson (M)
 • Caroline Schmidt (C)
 • Jan-Erik Jonsson (C)
 • Bengt-Åke Nilsson (C)
 • Johan Wallinder (V)
 • Lars Österberg (KD)
 • Mary Rose Dela Cruze-Frödin (SD)
 • Mats Olsson (SD)