Social- och omsorgsnämnden

Nämnden ansvarar bland annat för

 • Anhörigstöd
 • Arbetsmarknadsinsatser
 • Färdtjänst
 • Individ- och familjeomsorg
 • Integrationsverksamhet
 • IPS-enheten (Individual Placement and Support)
 • Omsorg om personer med funktionsnedsättning
 • Pensionärsråd
 • Personlig ombud
 • Rådet för funktionshindersfrågor
 • Äldreomsorg

Social- och omsorgsnämndens sammanträdesdatumSocial- och omsorgsnämndens reglementeSocial- och omsorgsnämndens protokoll

Ledamöter och ersättare i social- och omsorgsnämnden
Mandatperiod: 2019-2022

Ledamöter

 • Henrik Persson (S), ordförande
 • Lena Hallqvist (S)
 • Mikael Andersson (S)
 • Susanne Norling (S)
 • Roger Dahl (S)
 • Birgitta Medin (M), 1:e vice ordförande
 • Kristina Träff (M)
 • Ilona Gill (M)
 • Karin Hansson (C), 2:e vice ordförande
 • Agneta Bengtson (C)
 • Gunnar Grenholm (C)
 • Leif Björklund (C)
 • Alf Norberg (V)
 • Johan Wallinder (V)
 • Jari Ropponen (SD)

Ersättare

 • Christina Mattisson (S)
 • Rolf Sundell (S)
 • Majvor Westberg Jönsson (S)
 • Gunnar Björn (S)
 • Mona Celander (S)
 • Cecilia Natander (M)
 • Eva-Lena Bergqvist (M)
 • Agneta Palmqvist (M)
 • Matts Persson (C)
 • Greta Andersson (C)
 • Jan-Erik Jonsson (C)
 • Börje Lundin (V)
 •  
 • Lena Westerberg (KD)
 • Lars Österberg (KD)
 • Katja Samuelsson (SD)