Tekniska nämnden

Nämnden ansvarar bland annat för:

 • Förvaltning, underhåll och drift av kommunens fastigheter, lokaler samt fritids- och idrottsanläggningar
 • Vatten- och avlopp
 • Gator, vägar, parker, hamnanläggningar och övriga allmänna platser
 • Kommunal sophämtning
 • Mätningsteknisk verksamhet

Tekniska nämndens sammanträdeskalenderTekniska nämndens reglementeTekniska nämndens protokoll

Ledamöter och ersättare i tekniska nämnden
Mandatperiod: 2019-2022

Ledamöter

 • Annika Huber (S), ordförande
 • Sune Forslund (S)
 • Kerstin Rask (S)
 • Börje Sundin (S)
 • Rebecca Berglund Persson (S)
 • Jan-Olov Ståhl (M), 1:e vice ordförande
 • Peter Weider (M)
 • Jan-Erik Skoglund (M)
 • Bengt-Åke Nilsson (C), 2:e vice ordförande
 • Veronika Eriksson (C)
 • Fanny Wennerkvist (C)
 • Bengt Olov Rylander (C)
 • Delshad Saleh (V)
 • Veronika Holmsten (V)
 • Stefan Nordin (SD)

Ersättare

 • Mikael Andersson (S)
 • Majvor Westberg-Jönsson (S)
 • Pär Söderström (S)
 • Sofia Brendt (S)
 • Ann-Britt Lindmark Lagerwall (MP)
 • Lena Frankenberg-Glantz (M)
 • Kerstin Karlsson (M)
 • Bengt Lilja (M)
 • Per-Olof Nyberg (C)
 • Agneta Bengtsson (C)
 • Bernt Jons (C)
 • Tommy Cavallin (V)
 • Carola Forslund (V)
 • Hans Eriksson (KD)
 • Ruben Andreén (SD)