Tekniska nämnden

Nämnden ansvarar bland annat för:

 • Förvalftning, underhåll och drift av kommunens fastigheter, lokaler samt fritids- och idrottsanläggningar
 • Vatten- och avlopp
 • Gator, vägar, parker, hamnanläggningar och övriga allmänna platser
 • Kommunal sophämtning
 • Mätningsteknisk verksamhet

Tekniska nämndens sammanträdeskalenderTekniska nämndens reglementeTekniska nämndens protokoll

Ledamöter och ersättare i tekniska nämnden
Mandatperiod: 2023-2026

Ledamöter

 • Annika Huber (S), ordförande
 • Sune Forslund (S)
 • Ann Sundberg (S)
 • Mikael Andersson (S)
 • Sofia Brendt (S)
 • Peter Weider (M), 1:e vice ordförande
 • Jan-Erik Skoglund (M)
 • Yvonne Andersson (M)
 • Erika Söderström (C), 2:e vice ordförande
 • Per Palm (C)
 • Johan Ringmar (C)
 • Delshad Saleh (V)
 • Hans Eriksson (KD)
 • Ruben Andréen (SD)
 • Stefan Nordin (SD)

Ersättare

 • Pär Söderström (S)
 • Kerstin Rask (S)
 • Mikael Humlin (S)
 • Wisal Abdulla (S)
 • Leif Celander (S)
 • Sven Forsberg (M)
 • Per Almberg (M)
 • Ann-britt Lindmark-Lagerwall (MP)
 • Vakant (C)
 • Bengt-Olov Rylander (C)
 • Jesse Ljung(C)
 • Vakant (V)
 • Henrik Eriksson (KD)
 • Lasse Lilja (SD)
 • Håkan Berglöf (SD)