Landsbygdsutveckling

Bild tagen från Brattingberget med översikt över skog, öppna fält och gårdar.

Ett ständigt pågående projekt är satsningar på att underhålla och förbättra rastplatser, gapskjul, raststugor, broar och leder som kan användas av vandrare, pilgrimer och skotrar.

En av lederna går genom tre vallar, Skäftesvalen, Trossnarven och Stavervallen. En annan till Hornberget, en fantastiska plats där man kan se hela Svågadalen och båda Dellensjöarna. Bara för att nämna några leder/stigar.

Under 2017-18 har ett projektet, där både Svågadalsnämnden och Bjuråker-Norrbo fiskevårdsförening deltagit, för att ta reda på förutsättningarna för att starta ett lokalt kläckeri med yngelproduktion för Dellenöring i Svågadalen. Projektet har skett i samarbete med KTH.

Svågadalsnämnden har stöttat och stöttar olika projekt som gäller landsbygsutveckling tex. uppförandet av en drivmedelsstation för bensin, diesel i Ängebo.

Närbild på en skylt som går i en båge i vit färg med vinröda bokstäver där det står Svågamacken med versaler.
Verktyg utspridda på en liten träbro med staket på båda sidor i skogen.