Rådgivande organ

För att öka medborgarnas inflytande på de beslut som fattas och den verksamhet som bedrivs inom Hudiksvalls kommun finns flera råd som är med och påverkar.

PensionärsrådetRådet för funktionshindersfrågor