Pensionärsrådet

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunen. Pensionärsrådet är ett  referensorgan med överläggningsrätt i frågor som rör pensionärer.

Pensionärsrådet har ledmöter och ersättare som kommer från olika pensionärsorganisationer. Dessutom finns det 2 ledamöter och 2 ersättare som är politiskt tillsatt.

Pensionärsrådets protokoll

Ledamöter och ersättare i Pensionärrådet
Mandatperiod: 2023-2026

Ledamöter och ersättare

Representanter från pensionärsorganisationer:

  • PRO
  • SPF
  • SKPF
  • Vision
  • RPG
  • KPR