Pensionärsrådet

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunen. Pensionärsrådet är ett  referensorgan med överläggningsrätt i frågor som rör pensionärer.

Pensionärsrådet har 11 ledmöter och 11 ersättare som kommer från olika pensionärsorganisationer. Dessutom finns det 2 ledamöter och 2 ersättare som är politiskt tillsatt. 

Pensionärsrådets protokoll

Ledamöter och ersättare i Pensionärrådet
Mandatperiod: 2019-2022

Ledamöter

 • Anna-Lisa Johansson (PRO)
 • Roland Lodén (PRO)
 • Leif Sandberg (PRO)
 • Torbjörn Bodare (PRO)
 • Marianne Ahlqvist (SPF)
 • Gunilla Westman (SPF)
 • Bengt Wiklund (RPG)
 • Henry Knuut (RPG)
 • Hunvie Svhmidt (SKPF)
 • Göran Åkerblom (SKPF)
 • Liza Di Paolo Sandberg (SKPF)

Ersättare

 • Astor Andersson (PRO)
 • Tage Hammarström (PRO)
 • Åke Eriksson (PRO)
 • Inger Ahlhren (PRO)
 • Holger Uhlin (PRO)
 • Rolanmd Dahlberg (SPF)
 • Tord Larsson (SPF)
 • Birgitta Peräinen (RPG)
 • Irma Numelin (SKPF)
 • Berndt Söderström (SKPF)
 • Marie Nordborg (Vision)