Rådet för funktionshindersfrågor

Rådet för funktionhindersfrågor har en rådgivande funktion. De svarar på remisser, ser över, tar upp och driver principiella frågor som för funktionshinder och funktionsnedsättning.

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för människor med funktionsnedsättning, kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Rådet har representanter från sjutton handikapporganisationer, fyra politiker utsedda av kommunstyrelsen.

Protokoll för Rådet för funktionshindersfrågor

Handikapporganisationernas ledamöter i Rådet för funktionshindersfrågor
Mandatperiod: 2023-2026

Ledamöter

 • Elisabeth Ericson, Funktionsrätt
 • Linus Eriksson, Funktionsrätt
 • Anders Noreliusson, Attention
 • Irene Ceder, Bröstcancerföreningen Maria
 • Gunilla Gustin-Skoglund, DHR
 • Elisabeth Nilsson, FUB
 • Bo Normand, Hjärt-Lung
 • Jenny Norell, HRF
 • Peter Andersson, NEURO
 • Ingrid Persson, Reumatiker
 • Ulla Holm, RBU
 • Christin Styrman, Demens
 • Elvy Wallin, Schizofreni
 • Ulf Nilsson, SRF
 • Lena Jonsson, Diabetes
 • Jonas Holm (M), ordförande
 • Henrik Berglund Persson (S)
 • Susanne Norlin (S)
 • Margareta Stark (C)

Ersättare

 • Ann-Katrin Norelius, Attention
 • Åsa Nordin, Bröstcancer
 • Karin Söderstren, DHR
 • Karin Eriksson, FUB
 • Carina Magnusson Fernlund, Reumatiker
 • Karin Wassberg, Demens
 • Birgitta Medin (M)
 • Alf Norberg, (V)