Samverkan

Tillsammans kan vi bli starkare! Hudiksvalls kommun samverkar i olika frågor med flera andra kommuner, bland annat i Hälsingland och Sundsvallsregionen. 

Samverkan i Hälsingland

Hälsingerådet är ett frivilligt samarbete för gemensamma strategiska frågor mellan Hälsinglands kommuner. Rådet arbetar bland annat för att landskapet ska utvecklas till ett attraktivt framtidsområde i Sverige och Europa.

Vision 2030: Tillsammans för Hälsingland med livskraft, attraktion och framtidstro

  • Tillsammans - syftar på att vi i Hälsingland samverkar med en gemensam riktning framåt. Tillit råder i arbetet.
  • Livskraft - det är full fart i Hälsingland, företagarandan är stor, föreningar, kulturliv, m.m. blomstrar, engagemanget är vår styrka.
  • Attraktion - landskapet är attraktivt för både boende och besökare. Hälsingland är en trygg plats där alla är välkomna och vi arbetar för en framgångsrik inkludering.
  • Framtidstro - Hälsingland är aktivt och pådrivande i hållbarhetsfrågor vilket skapar framtidstro, inte minst för våra unga. Hälsingland är livfullt och kreativt och vi är övertygade om att det fortsätter så.

Läs mer om Hälsingerådet på deras webbplats:

halsingeradet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sundsvallsregionen

Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Nordanstig och Hudiksvall utgör tillsammans Sundsvallsregionen. Samarbetet startade 2006 och syftar till:

  • Starkare hållbar tillväxt
  • Gemensam arbets-, utbildnings- och boenderegion
  • Samsyn på behovet av utbyggd infrastruktur för kommunikationer

Läs mer om Sundsvallsregionen på deras webbplats:

sundsvallsregionen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.