Samverkan

Tillsammans kan vi bli starkare! Hudiksvalls kommun samverkar i olika frågor med flera andra kommuner, bland annat i Hälsingland och Sundsvallsregionen. 

Samverkan i Hälsingland

Hälsingerådet är ett frivilligt samarbete för gemensamma strategiska frågor mellan Hälsinglands kommuner. Rådet arbetar bland annat för att landskapet ska utvecklas till ett attraktivt framtidsområde i Sverige och Europa.

Vision 2030: Tillsammans för Hälsingland med livskraft, attraktion och framtidstro

  • Tillsammans - syftar på att vi i Hälsingland samverkar med en gemensam riktning framåt. Tillit råder i arbetet.
  • Livskraft - det är full fart i Hälsingland, företagarandan är stor, föreningar, kulturliv, m.m. blomstrar, engagemanget är vår styrka.
  • Attraktion - landskapet är attraktivt för både boende och besökare. Hälsingland är en trygg plats där alla är välkomna och vi arbetar för en framgångsrik inkludering.
  • Framtidstro - Hälsingland är aktivt och pådrivande i hållbarhetsfrågor vilket skapar framtidstro, inte minst för våra unga. Hälsingland är livfullt och kreativt och vi är övertygade om att det fortsätter så.

Läs mer om Hälsingerådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sundsvallsregionen

Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Nordanstig och Hudiksvall  utgör tillsammans Sundsvallsregionen. Samarbetet startade 2006 och syftar till:

  • Starkare hållbar tillväxt
  • Gemensam arbets-, utbildnings- och boenderegion
  • Samsyn på behovet av utbyggd infrastruktur för kommunikationer

Läs mer om Sundsvallsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.