Inflytande och dialog

Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

Invånarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommuner, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.

Hudiksvalls kommun ger möjlighet för medborgaren eller invånaren att påverka genom exempelvis medborgarförslag, synpunktshantering, medborgardialoger, kund/brukarenkäter samt SCB´s medborgarundersökning.

Så kan du påverka