Intresseråd

Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

Rådens funktion är både att komma med synpunkter och att berika beslutsunderlagen. De kan även vara remissinstanser i vissa frågor.

  • Handikapprådet
  • Pensionärsråd
  • Idrottspolitiskt råd