Innovation

IllustrationBild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

Innovationer är nya ideér som är till nytta för verksamheten.

Kommunen vill uppmuntra arbetet med innovation, inom kommunens olika områden, både i smått och stort samt olika typer av innovationer. Innovationer kan både vara utformade för att skapa större effektivitetet och kvalitet i kommunen, ekonomiska besparingar och värdeneutrala lösningar och syftar till att skapa demokratiska, sociala och konstnärliga estetiska värden.

Kännetecken på innovation är att det medför en brytning mot tidigare praxis, det är något nytt i organisationen och det skapar värde i förhållande till kärnverksamheten.

Medarbetarens roll

Alla medarbetare har i sitt uppdrag att utföra det dagliga arbetet men även att arbeta med ständiga förbättringar och att stödja varandra i verksamhetsutvecklingen och i lärandet.