Investeringsprocess

Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

Investeringsprocessen pågår parallellt med åtagande- och budgetprocessen.

Ett arbete pågår för att utveckla kommunens investeringsprocess.