Löneöversynsprocess

IllustrationBild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

Lönebildning

De centrala löneavtalen ligger till grund för den lokala lönesättningen. Utifrån lönekartläggningen ger kommunens ledningsgrupp förslag på eventuella prioriteringar av yrkesgrupper till kommunstyrelsens arbetsutskott, som beslutar om det ska göras några särskilda satsningar.

Lönepolicy i Hudiksvalls kommun

Lönekartläggning

Hudiksvalls kommun gör en lönekartläggning årligen. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön.

Lönepolicy i Hudiksvalls kommun