Samordnad lokalplaneringsprocess

Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

Processen ger ingångsvärden till investeringsprocessen som sträcker sig över ett fyra års perspektiv. Lokalbehovet nästkommande fyra år hanteras också men mer översiktligt.

Arbetet utmynnar i en lokalförsörjningsplan som fastställs av kommunstyrelsen. Förverkligandet av planen säkerställs genom beslutade investeringar.

Tillämpning av lokalprocessen är under utarbetning.