Resultat

Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

Resultatet är det kommunen har producerat i form av varor och tjänster och det ska jämföras med de mål kommunen har antagit.

Kvalitet, undersökningar och statstik

Kommunens verksamhet (kvantitet och kvalitet) och ekonomi, följs upp löpande under året genom månadsrapporter, delårsbokslut, årsredovisning och nämndernas verksamhetsrapporter.

Resultat