Arbetsmiljöuppföljning

Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, ska årligen följas upp av alla som fördelat arbetsmiljöuppgifter.

Ytterst ansvarig för uppföljningen är den politiska nämnd som fördelat arbetsmiljöuppgifterna. Syftet är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften om SAM. Men också följa upp om det finns kunskap och resurser för att genomföra SAM. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.