E-post till Hudiksvalls kommun

Här hittar du e-postadresser till olika funktioner inom Hudiksvalls kommun.

Hudiksvalls kommun

kommun@hudiksvall.se

Kommunalråd

Kommunstyrelsens ordförande
Mikael Löthstam (S)
Tfn: 0650-191 12 eller 070-625 53 39
mikael.lothstam@hudiksvall.se

Jonas Holm (M)
Tfn: 0650-194 08 eller 072 540 74 50
E-post: jonas.holm@hudiksvall.se

Oppositionsråd

Caroline Schmidt (C)
Tfn: 0650-191 34 eller 070-190 64 20
E-post: caroline.johnsson@hudiksvall.se

Ulrica Högbergh (V)
Tel: 0650-19143
E-post: ulrica.hogbergh@hudiksvall.se

Patrik Nilsson (SD)
Tfn: 0650- 192 10 eller 072-552 71 22
E-post: patrik.nilsson@hudiksvall.se

Nämnd

Byggnadsnämnden
byggnadsnamnden@hudiksvall.se

Kommunstyrelsen
kommun@hudiksvall.se

Kultur- och fritidsnämnden
kultur.fritid@hudiksvall.se

Lärandenämnden
larande@hudiksvall.se

Miljö- och räddningsnämnden
miljo.raddningsnamnden@hudiksvall.se

Räddningstjänsten
raddningstjansten@hudiksvall.se

Social- och omsorgsnämnden
social.omsorg@hudiksvall.se

Svågadalsnämnden
svagadalsnamnden@hudiksvall.se

Tekniska nämnden
tekniska.forvaltningen@hudiksvall.se

Överförmyndarnämnden
overformyndarnamnden@hudiksvall.se

Förvaltningar

Läs mer om våra förvaltningar

System för e-post

Tjänstemän inom kommunen:

fornamn.efternamn@hudiksvall.se