Lärande- och kulturnämndens protokoll

Här kan du läsa lärande- och kulturnämndens protokoll år 2011-2014.

  • Det finns inga protokoll för år 2015 och framåt.
  • Organisationen för nämnderna gjordes om, så att det blev lärandenämnden respektive kultur- och fritidsnämnden.

Lärandenämndens protokoll

Kultur- och fritidsnämndens protokoll